ikona doc WNIOSEK o wpis do ewidencji producentów  
                  
 ikona doc WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU PROWADZĄCEGO ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTAMI
POCHODZENIA ZWIERZECEGO I ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ DO REJESTRU ZAKŁADÓW
PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
 
     
 ikona doc  ZGŁOSZENIE pasieki do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii  
     
 ikona doc

Podanie o wpis do rejestru i nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla prowadzonej
działalności polegającej na sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów pszczelich
pochodzących z własnej pasieki.

 
     
 ikona doc Oświadczenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii o liczbie rodzin i miejscu stacjonowani oraz adresie
pracowni i wadze przetwarzania produktów pszczelich nieprzetworzonych.                                          
 
     
ikona doc Oświadczenie dotyczące aktualizacji danych, które pszczelarze są zobowiązani jako prowadzący sprzedaż bezpośrednią lub RhD do aktualizacji corocznej. Termin złożenia do 11.02.2023 wynika z faktu, że dokładnie pół roku wcześniej weszła w życie ta ustawa, która wymusza obowiązek aktualizacji danych.