Wsparcie pośrednie

Analiza sektora wskazuje na stosunkowo niską efektywność wykorzystania czynników wytwórczych w rolnictwie, w tym także w sektorze pszczelarstwa.

W przypadku działalności pszczelarskiej jednym z istotniejszych czynników ograniczającym efektywność wykorzystania czynników wytwórczych jest powszechne występowanie choroby pszczół, warrozy.

Jednym ze sposobów podniesienia efektywności wykorzystania czynników wytwórczych w produkcji pasiecznej jest wykorzystanie możliwie największej liczby rodzin pszczelich.

Takiemu działaniu sprzyja odbudowa i poprawa wartości użytkowej pszczół. Celem wsparcia jest poprawa wydajności i efektywności pasieki po zimowych osypach.