Wsparcie dla organizacji

Jedną z przyczyn słabej kondycji sektora pszczelarskiego jest jego słabe zorientowanie na rynek oraz słabe ukierunkowanie na badania naukowe, technologie i cyfryzację.

Dlatego, istotny również ze względu na środowisko sektor pszczelarski będzie wspierany poprzez, między innymi, rozwój kapitału ludzkiego w ramach szkolenia dla producentów sektora pszczelarskiego.

Jedną z przyczyn słabej kondycji sektora pszczelarskiego jest jego słabe zorientowanie na rynek oraz słabe ukierunkowanie na badania naukowe, technologie i cyfryzację.

W zagrożeniach zidentyfikowano niski poziom nakładów na badania i prace rozwojowe w rolnictwie.