Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 zakłada ponad 25 mld euro wsparcia dla polskiego rolnictwa.
Nasz kraj jest wśród pierwszych 7 krajów UE, które jako pierwsze uzyskały akceptację KE dla przygotowanych Planów Strategicznych.

Zaproponowane wsparcie realizowane będzie w ramach dwóch filarów WPR, tj. 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR oraz 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR.

Dodatkowo, w ramach II filara WPR, oprócz środków z UE zaplanowano także współfinansowanie z budżetu krajowego w wysokości ponad 3,2 mld euro. Daje to łącznie ponad 7,9 mld euro na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich w Polsce. 

loading...
Informacje
Ogłoszenie I naboru w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim

W dniu 16 marca 2023 r. planowane jest ogłoszenie naboru wraz z regulaminem w ramach następujących interwencji w sektorze pszczelarskim:


I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół


Wnioski będzie można składać od 3 kwietnia 2023 do 18 kwietnia 2023 r.

Pozostałe informacje
Wyślij wiadomośćkontakt@wsparciepszczelarstwa.pl