Pierwsze konkursy w ramach WPR na lata 2023-2027 są planowane w 2023 r. Aktualnie trwają prace wdrożeniowe, które mają na celu opracowanie łatwiejszego i mniej skomplikowanego dostępu do programu wsparcia, niż do tej pory obowiązywał.

Należy też pamiętać, iż począwszy od 2023 r. nabory wniosków o dofinansowanie będą prowadzone wyłącznie za pośrednictwem drogi elektronicznej, a jednym z warunków ubiegania się o wsparcie będzie posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc – również gdy reprezentuje go jakaś organizacja.

Aby uzyskać numer Producenta Rolnego należy złożyć wniosek do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

loading...
Informacje
Ogłoszenie I naboru w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim

W dniu 16 marca 2023 r. planowane jest ogłoszenie naboru wraz z regulaminem w ramach następujących interwencji w sektorze pszczelarskim:


I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół


Wnioski będzie można składać od 3 kwietnia 2023 do 18 kwietnia 2023 r.

Pozostałe informacje
Wyślij wiadomośćkontakt@wsparciepszczelarstwa.pl