Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Natomiast poszczególne konkursy będą ogłaszane na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w formie pliku .pdf jest dostępny również pod linkiem - WPR 2023-2027, zawiera on łącznie 1238 stron.

loading...
Informacje
Ogłoszenie I naboru w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim

W dniu 16 marca 2023 r. planowane jest ogłoszenie naboru wraz z regulaminem w ramach następujących interwencji w sektorze pszczelarskim:


I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół


Wnioski będzie można składać od 3 kwietnia 2023 do 18 kwietnia 2023 r.

Pozostałe informacje
Wyślij wiadomośćkontakt@wsparciepszczelarstwa.pl