Zgodnie z Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027, od roku 2023 instytucją wdrażającą wparcie dla sektora pszczelarskiego będzie pełniła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katalog planowanego wsparcia obejmuje:

 

Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej;

  • Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych;
  • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi;
  • Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej;
  • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół;
  • Wsparcie naukowo-badawcze;
  • Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.

 

Warunkiem pozwalającym na ubieganie się o wsparcie jest posiadanie wpisu do Ewidencji Producentów przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc – również gdy reprezentuje go jakaś organizacja.

O nadanie numeru należy wystąpić do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy będą prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną.
  

Wzór wniosku o wpis do Ewidencji Producentów.

 

loading...
Informacje
Ogłoszenie I naboru w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim

W dniu 16 marca 2023 r. planowane jest ogłoszenie naboru wraz z regulaminem w ramach następujących interwencji w sektorze pszczelarskim:


I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół


Wnioski będzie można składać od 3 kwietnia 2023 do 18 kwietnia 2023 r.

Pozostałe informacje
Wyślij wiadomośćkontakt@wsparciepszczelarstwa.pl