Pod koniec sierpnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła opracowany przez nasz kraj Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Plan został opracowany na podstawie analizy potrzeb naszego rolnictwa. Celem planu jest wzmacnianie konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz jego rozwój, w tym przejście do ekologicznej i cyfrowej gospodarki. 

Głównym celem unijnego rolnictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców UR. Wymaga to utrzymania opłacalności produkcji rolnej. Obecna sytuacja na rynku rolnym wskazuje potrzebę dynamicznego wzrostu produkcji rolnej w Unii Europejskiej, szczególnie w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Obecna sytuacja wymaga długookresowego planowania polityki rolnej, celem utrzymanie zrównoważonej produkcji rolnej, co powinno wpłynąć na odporności systemu żywnościowego, wzmocnienie łańcuchów dostaw i optymalizację zużycia środków produkcji.

loading...
Informacje
Ogłoszenie I naboru w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim

W dniu 16 marca 2023 r. planowane jest ogłoszenie naboru wraz z regulaminem w ramach następujących interwencji w sektorze pszczelarskim:


I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół


Wnioski będzie można składać od 3 kwietnia 2023 do 18 kwietnia 2023 r.

Pozostałe informacje
Wyślij wiadomośćkontakt@wsparciepszczelarstwa.pl